AccurioPro Flux Premium

SPRAWNE ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWAMI PRACY W RAMACH PROJEKTÓW WYDRUKU


Niezbędne narzędzie do automatyzacji przepływów pracy.


AccurioPro Flux Premium zapewnia centralny punkt kontroli, w tym automatyzację przepływu pracy, jak również analizę obciążeń roboczych. Oprogramowanie to jest zoptymalizowane pod kątem stosowania w centralnych działach reprograficznych (CRD) i wewnętrznych drukarniach organizacji publicznych, uniwersytetów i korporacji, a także zapewnia narzędzia niezbędne do minimalizacji kosztów i maksymalizacji zwrotu z inwestycji.


Przepływ pracy w AccurioPro Flux Premium

Informacje ogólne

Informacje ogólne
 • Przesyłanie zadań wydruku za pośrednictwem klientów
 • Śledzenie statusu
 • Współpraca wielu operatorów
 • Analiza danych

Zasady i reguły druku

Zasady i reguły druku
 • Polityki druku
 • Zasady druku
 • Stan wstępny

AccurioPro Flux Premium

AccurioPro Flux Premium

Opcje

 • Flux Accounting Connector
  Integruje zewnętrzne rozwiązania księgowe z obiegiem wydruków. Łączy AccurioPro Flux Premium z aplikacjami księgowymi Pcounter (Control System), SafeQ (Ysoft) lub PaperCut.
 • Flux Multi Seat
  Jedna licencja Flux Multi Seat na dodatkowego operatora jest wymagana w celu umożliwienia jednoczesnej pracy na centralnej liście zadań (maks. 10).
 • Flux Preflight Connector
  Integruje zewnętrzne silniki stanów wstępnych w celu rozwiązania problemów z plikami PDF i uniknięcia błędów produkcyjnych. Łączy się z pdfToolbox (Callas) i PitStop (Enfocus).
 • Flux Raster Editor
  Ten zaawansowany edytor umożliwia edycję dokumentów w oparciu o obrazy/rastry. Umożliwia typowe operacje edycji obrazów (np. usuwanie plamek, eliminacja przekosu, pędzel, wymazywanie, rysowanie linii, wypełnianie) w przypadku pojedynczych i wielu stron.

W jaki sposób AccurioPro Flux Ci pomaga?

Wykorzystując przepływ prac związanych z drukiem oparty na zleceniach AccurioPro Flux Premium zapewnia klientom narzędzie do łatwego i wygodnego zamawiania druku produktów. Korzystające z sieci intranet użytkownicy mogą wysyłać zlecenia związane z drukiem bezpośrednio z aplikacji źródłowej do działu druku. Operatorzy mogą wybierać z szerokiej gamy inteligentnych funkcji związanych z drukiem do celów zarządzania wszystkimi zleceniami przychodzącymi

Pobierz broszurę dotyczącą produktu, aby mieć wszystkie informacje pod ręką.

AccurioPro Flux Premium - broszura
AccurioPro_Flux_Premium_Output_Manage-thumbnail

Skontaktuj się

Skontaktuj się