Pcounter


Serwerowe oprogramowanie księgowe z zarządzaniem wycenami i wszechstronnymi funkcjami odzyskiwania kosztów.


Administratorzy IT, którzy muszą zarządzać wolumenami druku i zapewnić bezpieczne drukowanie, doceniają to wszechstronne oprogramowanie do śledzenia i rozliczania wydruków. Pcounter integruje funkcje rozliczania, równoważenia obciążenia i zarządzania kolejkami w jeden wieloplatformowy interfejs, który współpracuje z Microsoft Windows i Novell NetWare. Umożliwia przedsiębiorstwom monitorowanie wykorzystania drukarek sieciowych i przypisywanie kosztów do projektów, działów, użytkowników oraz kont klientów i studentów.


Przepływ pracy w Pcounter

Pcounter

Pcounter

Zasady i reguły druku

 • Kontrola druku kolorowego
 • Sterowanie drukiem w aplikacji
 • Praca awaryjna drukarki
 • Polityka w zakresie ekologicznego druku
 • Automatyczne powiadomienia dla użytkowników
 • Tworzenie niestandardowych zasad

Zarządzanie kolejką druku

 • Centralne zarządzanie kolejkami druku i ustawieniami
 • Elastyczne właściwości kolejki
 • Bezpieczne wydawanie wydruków
 • Drukowanie w dowolnym miejscu
 • Zarządzanie magazynowaniem
 • Podgląd wydruku
 • Równoważenie obciążenia

Moduły dodatkowe

 • Pcounter Embedded
  Osobisty dostęp do kolejki druku poprzez ekran dotykowy bizhub; na wyświetlaczu urządzenia znajdują się funkcje, takie jak uwierzytelnianie użytkownika, drukowanie na żądanie i rozliczanie.
 • Pcounter WebPay
  Umożliwia użytkownikom doładowanie konta przez Internet bez angażowania personelu; jest to ważna funkcja dla instytucji akademickich.
 • Pcounter Workstation Manager
  Umożliwia rozliczanie zadań drukowania wysyłanych za pomocą funkcji druku bezpośredniego poprzez monitorowanie czynności drukowania na urządzeniach niepodłączonych do Pcounter.
 • Pcounter Custom Data Kit
  Umożliwia integrację z istniejącymi systemami informatycznymi i procesami biznesowymi dzięki wykorzystaniu interfejsu API Pcounter.
 • Pcounter Web Report
  Łatwy dostęp do zaawansowanych przeglądów, raportów i wykresów za pomocą interfejsu internetowego; ułatwia dostęp do statystyk i analiz z dowolnego stanowiska pracy w sieci.
 • Pcounter Web Cashier
  Umożliwia pracownikom bez uprawnień administratora zarządzanie kontami użytkowników Pcounter z dowolnej stacji roboczej, np. wpłaty lub wypłaty środków pieniężnych, tworzenie kont użytkowników, drukowanie rachunków itp.
 • Pcounter Custom Data Kit Connect
  Umożliwia klientowi zastąpienie salda konta użytkownika Pcounter zewnętrzną bazą danych lub rozwiązaniem mikropłatności, które jest następnie wykorzystywane przez Pcounter.
 • Pcounter Print Release App
  Umożliwia użytkownikom urządzeń z systemem iOS drukowanie dokumentów z serwera Pcounter na wybranym przez siebie urządzeniu wielofunkcyjnym bez konieczności wstępnego wybierania kolejki drukowania.

Pobierz broszurę dotyczącą produktu, aby mieć wszystkie informacje pod ręką.

Pcounter - broszura
Pcounter_Output_Management-thumbnail

Skontaktuj się

Skontaktuj się