Energooszczędność i ochrona klimatu

 

Usługi

Druk neutralny w zakresie emisji CO2

Firma Konica Minolta kompensuje emisje CO2 w zakresie druku biurowego i produkcyjnego. Certyfikat emisji określający ilość zaoszczędzonych emisji CO2 stanowi dowód na równoważenie emisji dwutlenku węgla. System ten przynosi korzyści naszym klientom, umożliwiając im realizację ich własnych celów środowiskowych, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, zademonstrowanie zaangażowania na rzecz ochrony klimatu i poprawę wizerunku firmy. 

Dowiedz się więcej o naszym programie neutralności węglowej.

 

Funkcje

Urządzenia biurowe firmy Konica Minolta można zaprogramować tak, aby zużywały energię w sposób jak najbardziej efektywny. Klienci mogą także korzystać z ustawień systemu, które jeszcze bardziej zmniejszają ich wpływ na środowisko.

 

 1. Sterowanie zasilaniem i tryb uśpienia: Trzy tryby oszczędzania energii: najbardziej efektywny z nich, „tryb ErP”, jest zgodny z europejską dyrektywą w sprawie ekoprojektu. W tym trybie system może zostać ponownie włączony tylko wtedy, gdy został zaprogramowany w tygodniowym zegarze lub po ponownym użyciu przycisku oszczędzania energii.
 2. Funkcja czasu i kalendarza: Ręczne definiowanie, gdy system drukujący musi przejść w tryb niskiego poboru mocy lub uśpienia.
 3. Dynamiczny licznik ekologiczny: Inteligentne automatyczne ustawianie trybu niskiego poboru mocy lub trybu uśpienia, ponieważ system biurowy dostosowuje je do rzeczywistego wykorzystania w oparciu o czterotygodniową analizę.
 4. Skanowanie w trybie ECO: Krótki czas skanowania bez aktywacji utrwalacza.
 5. Drukowanie w trybie ECO: Panel sterowania nie jest włączany automatycznie, jeśli zadanie drukowania zostanie włączone, gdy system jest w trybie uśpienia; zasilanie jest dostarczane tylko do wymaganych części, co ogranicza niepotrzebne zużycie energii.
 6. Ustawienia ECO: Zmniejszenie podświetlenia wyświetlacza.
 7. Łatwa konfiguracja / program pracy: Wstępne programowanie ustawień i funkcji ECO systemu.
 8. Miernik ECO: Wizualizacja indywidualnego wpływu wszystkich pracowników na środowisko poprzez wyświetlanie zużycia tonera, papieru i CO2, co zwiększa świadomość ekologiczną wśród pracowników.
 9. Moja karta: Łączy ekologiczne funkcje, które często są potrzebne na jednym ekranie.
 10. Remote Care: Konserwacja urządzeń i pomoc techniczna dla użytkowników identyfikująca problemy techniczne, które firma Konica Minolta może rozwiązać zdalnie bez konieczności wysyłania techników serwisowych.

 

Technologia

Urządzenia biurowe firmy Konica Minolta wykorzystują technologię, która umożliwia naszym klientom czerpanie korzyści z niskiego zużycia energii i jeszcze bardziej zmniejsza ich negatywny wpływ na środowisko:
 

 1. Energooszczędny toner: Toner polimeryzowany Simitri HD firmy Konica Minolta, stosowany zarówno w druku biurowym, jak i produkcyjnym, ma znacznie mniejszy wpływ na środowisko naturalne podczas produkcji, użytkowania i recyklingu niż konwencjonalny toner pyłowy, ponieważ toner topi się w niższej temperaturze.
 2. Energooszczędna lampa skanera: Źródło światła skanera zostało zmienione z konwencjonalnego oświetlenia fluorescencyjnego na LED, które nie zawiera już rtęci. Klienci odnoszą korzyści z oszczędności energii i pracy w niskiej temperaturze, przy jednoczesnym zwiększeniu jasności i szybkości skanowania.
 3. Niska wartość TEC: Produkty biurowe firmy Konica Minolta charakteryzują się szczególnie niskimi wartościami TEC; reprezentują one typowe tygodniowe zużycie energii elektrycznej (TEC) dla danego produktu, w oparciu o średnie zużycie energii w biurze zgodnie z definicją zawartą w programie ENERGY STAR.
 4. Technologia utrwalania indukcyjnego: Znacznie zmniejsza zużycie energii, ponieważ temperatura utrwalania jest osiągana znacznie szybciej i można ją precyzyjnie regulować.
 5. Bezozonowe ładowanie rolek: Wydajność o wysokiej rozdzielczości jest możliwa przez długi czas, przy jednoczesnym powstrzymywaniu wytwarzania ozonu.

 

Zaangażowanie

 

Redukcja emisji CO2 i ekologiczna energia elektryczna

Nasz ogólny cel zmniejszenia emisji CO2 o 80% osiągnął już poziom 49%. Osiągnięto to poprzez zmniejszenie ilości CO2 wytwarzanego podczas użytkowania produktu o 79% w latach od 2005 do 2016 roku. Ekologiczna energia elektryczna wykorzystywana jest w naszych niemieckich biurach, zapewniając zerową emisję CO2
 

Program aktywności pracowniczych "”Bike2Work” w celu zmniejszenia emisji CO2

W Niemczech i w Czechach pracownicy firmy Konica Minolta mogą wziąć udział w projekcie akcji Bike2Work, wykorzystując swoje rowery zamiast samochodów do podróży do pracy w miesiącach letnich. Dzięki temu mogą wykazać się odpowiedzialnością wobec środowiska i poprawić swoje zdrowie. Od 2014 r. pracownicy firmy Konica Minolta przejechali ponad 110 000 kilometrów i przyczynili się do zmniejszenia emisji CO2 o ponad 20 ton, nie przejeżdżając tej odległości samochodem. 
 

Wewnętrzna kompensacja emisji dwutlenku węgla

Firma Konica Minolta Europe kompensuje nieuniknioną emisję dwutlenku węgla poprzez wspieranie certyfikowanych projektów ochrony klimatu. Dzięki temu jesteśmy firmą „neutralną pod względem klimatu”, a nasza europejska siedziba główna w Langenhagen działa w sposób neutralny pod względem klimatu od stycznia 2018 roku. Firma Konica Minolta kompensuje również emisję CO2 produkowanego w trakcie wydarzeń korporacyjnych i od 2015 r. kompensuje całość druku w Langenhagen. W przypadku gdy klienci firmy Konica Minolta również korzystają z programu neutralności węglowej (ang. Enabling Carbon Neutrality) w celu realizacji druku neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla, firma Konica Minolta także kompensuje wszelkie emisje powstające podczas wytwarzania i transportu swoich produktów. Jest to możliwe w przypadku wszystkich urządzeń biurowych i produkcyjnych, co zapewnia całkowicie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla cykl eksploatacji. W ten sposób do tej pory zaoszczędzono ponad 9 milionów kg CO2 (stan na sierpień 2018 r.).

 

Skontaktuj się...

... z naszym zespołem ds. zrównoważonego rozwoju!

Wyślij wiadomość e-mail

Skontaktuj się

Skontaktuj się