Standaryzacja

Konserwacja i kalibracja

 

Co to jest standaryzacja?

Standaryzacja jest procedurą ustanowioną dla zachowania zgodności urządzeń pomiarowych i wzorców kalibracyjnych z normami państwowymi poprzez kalibrację względem wzorców wyższego rzędu.

Konica Minolta używa w swoich laboratoriach wzorców kalibracyjnych regularnie certyfikowanych w odniesieniu do oficjalnych państwowych wzorców japońskich lub wzorców międzynarodowych, zależnie od modelu instrumentu dla którego dany wzorzec ma służyć jako punkt odniesienia. Poniższy diagram ilustruje standaryzację kalibracji wszystkich urządzeń pomiarowych Konica Minolta.

Pobierz schemat systemu inspekcji i kalibracji dla:

CL-200A - Chroma Illuminance

CL-500A - Illuminance Spectrophotometer

CL-70F Illuminance Spectrophotometer

CM-Series - Spectrophotometer

CM-25cG, CM-26dG and CM-36dG(V) Gloss

CM-512m3A/CM-M6 Spectrophotometer

CR-10 Series - Color Reader

CR-Series - Chroma Meter

CRT & Display Color Analyzer

CS-100A - Chroma Luminance

CS-150/160 Chroma Luminance

CS-200 - Chroma Meter

FD-7 & FD-5 - Spectrodensitometer

LS-100/110/150/160 - Luminance Meter

Spectroradiometer

T-10A-Series - Illuminance Meter

 

Proces standaryzacji

Diagram poniżej ilustruje jak zapewniana jest standaryzacja względem norm państwowych. W Japonii normy państwowe i wzorce najwyższego rzędu są zarządzane przez odpowiednie działy Agencji Nauki Przemysłowej i Technologii (AIST). Jest to agencja Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Przemysłu (MITI). Normami związanymi z produktami Konica Minolta Sensing zarządzają dwa działy AIST: Laboratorium Elektro techniczne (ETL) dla urządzeń do pomiaru światła i barwy oraz Narodowe Laboratorium Metrologiczne dla urządzeń do pomiaru temperatury. Jednakże te działy nie oferują fizycznych wzorców. Produkcją i dystrybucją certyfikowanych wzorców zajmują się w Japonii takie instytucje jak JEMIC lub JCSS.

Hierarchia wzorców 

Normy państwowe

Państwowe normy różnych krajów są podobne i często powiązane na podstawie międzynarodowych umów. Są one zarządzane przez główne instytucje normalizacyjne: National Institute of Standards and Technology (NIST) w USA, National Physical Laboratory (NPL) w UK, PhysikalischTechnischeBundesanstalt (PTB) w Niemczech, Institut National de Metologie (INM) we Francji, itp. Aby zapewnić dokładność i normalizację produktów, Konica Minolta wprowadziła system w którym wzorcowe egzemplarze każdego modelu instrumentu są okresowo kalibrowane przy użyciu certyfikowanych wzorców wyższego rzędu, zgodnych z państwowymi normami.

Serwis techniczny

Konica Minolta Sensing oferuje globalny zakres usług serwisowych dla naszych urządzeń pomiarowych z szeregiem opcji serwisowych i kalibracyjnych.

Katalog (PDF)