Wyjaśnienia Pojęć

Przegląd serwisowy i kalibracja

 

Co to jest kalibracja?

Kalibracja polega na porównaniu wyników pomiaru Państwa urządzeniem z wynikami uzyskanymi z urządzenia wzorcowego oraz na ewentualnym justowaniu. Jeśli wyniki wykraczają poza tolerancję, urządzenie musi zostać justowane aby wskazania znów były prawidłowe.

Wykonanie opisanych wyżej czynności nie powinno być mylone z codzienną kalibracją urządzenia za pomocą płytki kalibracji bieli lub pudełka kalibracji czerni. Upływ czasu zmienia odcień płytek kalibracyjnych a ludzkie oko nie jest w stanie zauważyć tych zmian. Dlatego też coroczne sprawdzanie płytek kalibracyjnych i justowanie urządzenia jest zalecane dla zachowania powtarzalności pomiarów Państwa urządzenia w długim czasie.

 

Co to jest przegląd serwisowy?

Oprócz wykonania standardowej kalibracji urządzenia przegląd serwisowy obejmuje dodatkowo: czyszczenie instrumentu, sprawdzenie działania części mechanicznych (przyciski, suwaki), wymianę lampy ksenonowej (w razie potrzeby), diagnostyka elektroniki (obwód zasilania, wyświetlacz itp.)

 

Jak często powinna być wykonywana kalibracja?

Ze względu na różne warunki pracy instrumentów pomiarowych, trudno jednoznacznie określić częstotliwość wykonywania kalibracji. Niektóre instrumenty używane są w czystym laboratorium w stabilnej temperaturze i wilgotności, inne są narażone na wibracje, wstrząsy, drastyczne zmiany warunków otoczenia, pył i opary chemiczne. Dla utrzymania powtarzalności otrzymywanych wyników w większości zastosowań wystarczy wykonanie kalibracji raz w roku.

 

Na czym polega sprawdzanie i justowanie urządzeń Konica Minolta?

Procedury i narzędzia używane do serwisowania instrumentów pomiarowych ściśle zależą od modelu sprawdzanego urządzenia. W związku z tym, że Konica Minolta oferuje szeroki asortyment instrumentów, autoryzowany serwis jest wyposażony w bardzo wiele niezbędnych aplikacji, narzędzi i umiejętności technicznych, które pozwolą poradzić sobie z najbardziej skomplikowanymi usterkami.

 

Stosowane narzędzia:

  • Urządzenia do pomiaru światła takie jak mierniki luminancji, natężenia oświetlenia, kolorymetry i spektroradiometry są sprawdzane na ławie optycznej. Pięciometrowa ława z certyfikowaną lampą wolframową i zasilaczem prądu stałego jest zainstalowana w ciemni. Regulując odległość sprawdzanego instrumentu od źródła światła uzyskuje się zadane wartości natężenia oświetlenia. Dla pomiarów luminancji stosuje się certyfikowane dyfuzory. Dodatkowa kalibracja długości fali dla spektroradiometrów jest dokonywana za pomocą osobnego spektroskopu.
  • Analizatory barw takie jak CA-410 są kalibrowane względem standardowego monitora, generatora sygnału wideo i zestawu wzorcowych sond pomiarowych. Kalibracja analizatorów barw na całym świecie jest kompatybilna, ponieważ Konica Minolta we wszystkich punktach serwisowych stosuje identyczne procedury i zestawy narzędzi.
  • Kolorymetry serii CR-400 są sprawdzane i justowane na zestawie certyfikowanych, kolorowych płytek wzorcowych BCRA. Ceramiczne płytki BCRA wykazują efekt termochromizmu (kolor zależy od temperatury), dlatego wszelkie prace serwisowe prowadzone są w stałych warunkach w stabilnie klimatyzowanym pomieszczeniu.
  • Spektrofotometry są justowane za pomocą spektroskopu lub specjalnej skrzynki kalibracji długości fali. Spektroskop to urządzenie pozwalające na uzyskanie wiązki światła o bardzo wąskim paśmie długości fali. Zmieniając długość fali można przeskanować cały zakres pomiarowy spektrofotometru i określić czułości poszczególnych sensorów spektroradiometru lub spektrofotometru. Na podstawie testu sensorów oraz pomiarów płytek BCRA (dla lepszej zgodności międzyinstrumentowej) dokonywane jest kompleksowe justowanie.

Serwis techniczny

Konica Minolta Sensing oferuje globalny zakres usług serwisowych dla naszych urządzeń pomiarowych z szeregiem opcji serwisowych i kalibracyjnych.

Katalog (PDF)