DLS Color Control v2 from JUST Normlicht with multispectral LED light source for colour proofing and colour control

LED Color Proof Light v2 XL Hybrid Luminaire

Komory oświetleniowe do wizualnej oceny kolorów wykorzystujące technologię hybrydową LED. Zapewnia oświetlenie w powszechnie stosowanych konfiguracjach za pomocą zarówno matrycy LED, jak i świetlówek w połączeniu.

 • Gabinet oceny koloru dla kontroli jakości
 • Idealne warunki do podejmowania decyzji dotyczących koloru w standardowych i specjalnych warunkach oświetleniowych: luminancja D50, D65, A i UV
 • Żywotność matrycy LED co najmniej 10 razy dłuższa niż w przypadku lamp fluorescencyjnych
 • 3 dodatkowe lampy fluorescencyjne (standardowo TL84, możliwość dostosowania na życzenie) do dokładnej wizualizacji efektów metamerycznych z oświetleniem fluorescencyjnym (wersja hybrydowa)
DLS Color Control v2 from JUST Normlicht with multispectral LED light source for colour proofing and colour control

Wizualna ocena barwy w warunkach zgodnych z międzynarodowymi normami

Naturalne światło dzienne podlega zmianom zależnie od pory dnia i roku oraz od pogody i dlatego nie nadaje się do prowadzenia precyzyjnej wzrokowej kontroli barwy. Z kolei popularne lampy nie gwarantują odpowiedniej jakości i stabilności oświetlenia. Dopiero stosowanie komory świetlnej daje pewność, że wizualna ocena barw prowadzona jest w warunkach powtarzalnych i stabilnych.

Użycie komory świetlnej jest zdecydowanie zalecane zwłaszcza wtedy, gdy kontrola barwy jest jednocześnie prowadzona za pomocą urządzeń pomiarowych. Stosowanie niestandardowego oświetlenia może prowadzić do rozbieżności między wynikami oceny wzrokowej i instrumentalnej.

Komory świetlne LED firmy JUST Normlicht eliminują problem niespójności metod kontroli w łańcuchu dostaw. Aby spełnić Twoje wymagania, oferujemy kilka wersji komór, które mogą być dodatkowo wzbogacone oprogramowaniem LED Color Control Professional.

Gdy wymagane jest światło o niestandardowej barwie, można je wyregulować stosując pomiar światła i specjalne oprogramowanie LED Control Professional. Dzięki tej unikatowej funkcji można uniknąć niespójności barw oraz można skuteczniej wykryć efekty metameryczne.

JUST Normlicht opracował pierwsze źródło światła LED spełniające wysokie wymagania wzrokowej oceny barw we wszystkich zastosowaniach gdzie kolor jest krytycznym parametrem produktu. Aby dopasować złożone źródła LED do tych wymagań, JUST Normlicht stosuje wieloetapowe procedury kalibracji. Charakterystyka każdego egzemplarza zapisywana jest w elektronicznej pamięci sterownika urządzenia. Ta innowacyjna technologia została opatentowana przez JUST Normlicht.

 

Najważniesze cechy komór świetlnych JUST Normlicht:
 

 • Komora świetlna dużego formatu – idealna do kontroli dużych części
 • Moduł oświetlający można zawiesić nad stołem
 • Iluminanty D50, D65, A & UV(CWF) i A wraz z regulacją jasności już w wersji podstawowej
 • Doskonała symulacja iluminantów: D50, D65, D75, A itp.
 (tylko z oprogramowaniem LED Control Professional!)
 • Regulowana zawartość składowej UV dla wykrywania fluorescencyjnych wybielaczy optycznych (FWO)
 (tylko z oprogramowaniem LED Control Professional!)
 • Dowolny wybór temperatury barwowej lub chromatyczności xy oświetlenia 
(tylko z oprogramowaniem LED Control Professional!)
 • Unikatowa metoda kalibracji źródeł światła LED (zastrzeżona patentem)
 • Trzy dodatkowe lampy fluorescencyjne (standardowo typu TL 84 ale można też wybrać inne) dla dokładnego odwzorowania efektów metameryzmu dla światła fluorescencyjnego

Cechy

Cechy

Naturalne światło dzienne nie nadaje się do precyzyjnej oceny barw i wyglądu wyrobów, ponieważ jest zbyt zmienne – jego odcień zależy od pory dnia i roku oraz od pogody. Zmiany widma oświetlenia wpływają na odwzorowanie barw oglądanych przedmiotów. W wielu przypadkach ocenę wizualną można zastąpić instrumentalnym pomiarem barwy, jednak dla wyrobów o skomplikowanym kształcie lub niejednorodnej barwie ocena wzrokowa jest niezastąpiona. Nawet przy zastosowaniu spektrofotometrycznych pomiarów, dopuszczalne tolerancje odchyleń od barwy wzorcowej określane są na podstawie wzrokowego porównania wzorców i próbek.

Ocena wzrokowa powinna być prowadzona przynajmniej przy dwóch różnych źródłach światła. Najczęściej jedno z nich jest zgodne ze standardowym światłem dziennym D65. Jeśli barwy próbki i wzorca są zgodne przy oświetleniu D65 natomiast przy innym oświetleniu występuje zauważalna różnica, to mamy do czynienia z niekorzystnym zjawiskiem metameryzmu. Standaryzowane źródła światła JUST Normlicht umożliwiają natychmiastowe wykrycie tego efektu.

Osiągnięcia technologii JUST Normlicht

Dla tych którzy już dziś chcą korzystać z przyszłościowej technologii, JUST Normlicht oferuje opatentowane oświetlenie, wieloetapowo kalibrowane oświetlenie LED. Każdy moduł oświetlający jest indywidualnie kalibrowany fabrycznie oraz stale kontrolowany podczas pracy, bez potrzeby użycia zewnętrznych urządzeń pomiarowych.

Technologia JUST LED nie tylko przewyższa jakość dotychczasowych standaryzowanych źródeł światła ale także po raz pierwszy jest w stanie zapewnić bardzo dobre odwzorowanie bardzo szerokiego zakresu barw. Współczynnik odwzorowania barw CRI mieści się w przedziale od 90 do 100, a wskaźnik metameryzmu < 1. Złożone, wielospektralne źródła światła LED JUST Normlicht potrafią symulować wiele standardowych iluminantów, takich jak D65, D75, D50, D55, A, i to z uwzględnieniem zawartości UV. Co więcej, mogą one generować światło o dowolnej barwie w zakresie kolorystycznym szerszym niż sRGB.

Drugą zaletą technologii JUST LED jest trwałość 10 razy większa od obecnie stosowanych lamp fluorescencyjnych. Oznacza to nie tylko stabilną, wysoką jakość światła w bardzo długim okresie ale także znaczne oszczędności na okresowej wymianie lamp. Kolejną zaletą technologii JUST LED jest redukcja zagrożenia dla środowiska naturalnego przez eliminację szkodliwych odpadów, zawierających rtęć i fluorescenty w przypadku lamp jarzeniowych.

Komory świetlne są użyteczne we wszystkich branżach i zastosowaniach, w których potrzebna jest wzrokowa kontrola zgodności barw, np. w przemyśle tekstylnym, farbiarskim, motoryzacyjnym, kosmetycznym, spożywczym, ceramicznym, obuwniczym, poligraficznym, opakowaniowym.

Aby wyeliminować wpływ otaczających barw na obserwowane obiekty, wnętrze komór JUST Normlicht jest malowane na neutralnie szary, matowy kolor.

Technologia LED JUST Normlicht

JUST Normlicht oferuje klientom technologię jutra, wykorzystując oświetlenie LED do oceny kolorów. Zapewnia lepszą kontrolę nad oświetleniem i wcześniej nieosiągalną personalizację źródeł światła.

Aby kontrolować właściwości LED zgodnie z wieloma wymaganiami JUST Normlicht, opracowano opatentowaną wielopoziomową procedurę kalibracji, która kalibruje każde pojedyncze źródło światła LED i przechowuje właściwości widmowe w elektronicznych elementach sterujących urządzenia. 

Wielopoziomowa kalibracja jest podzielona na podstawową kalibrację fabryczną i stałą kalibrację online podczas pracy, bez konieczności stosowania dodatkowego zewnętrznego urządzenia metrologicznego.

Technologia JUST LED nie tylko przewyższa konwencjonalną standardową technologię oświetleniową pod względem jakości światła, ale po raz pierwszy jest w stanie odtworzyć ogromną przestrzeń kolorów z najwyższą jakością. Matryca LED może osiągnąć CRI między 90 a 100 i wskaźnik metameryzmu < 1.

Wielospektralne źródło światła LED może osiągnąć gamę kolorów większą niż sRGB i jest teraz w stanie replikować nie tylko standardowe źródła światła, takie jak D50 lub D65 dla przemysłu graficznego, ale także inne źródła światła, takie jak A, C, D55, D75 i każde inne białe lub kolorowe światło.

Aby uniknąć uszkodzeń metamerycznych spowodowanych przez optyczne środki rozjaśniające, uwzględniono również zawartość UV w źródle światła.

Drugą zaletą technologii JUST LED jest co najmniej 10-krotnie dłuższa żywotność niż w przypadku tradycyjnych lamp fluorescencyjnych. Oznacza to nie tylko stabilną jakość światła przez bardzo długi czas, ale także znaczne oszczędności na wymianie lamp w całym okresie eksploatacji kabiny projekcyjnej JUST LED.

Dzięki rezygnacji z rtęci i niewielkiej ilości luminoforów, które są głównymi składnikami tradycyjnych lamp fluorescencyjnych, technologia LED stosowana przez JUST Normlicht zmniejsza ilość niebezpiecznych odpadów wyrzucanych na wysypiska śmieci na całym świecie.

SPECYFIKACJA I PLIKI DO POBRANIA

SPECYFIKACJA I PLIKI DO POBRANIA

Model: LED Color Proof Light v2 XL Hybrid Luminaire

Standardowe źródła światła

D50, D65, A, Symulowane TL84, UV

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.)

1080 x 120 x 800 mm

Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x głęb.)

1000 x 700 mm
w zależności od oprawy i wysokości

Ciężar

72.0 kg

Akcesoria opcjonalne

Stoliki do próbek

Ciężar

Stolik 45° (stałe nachylenie)

3.0 kg

Stolik regulowany 0-90°

6.0 kg

Oprogramowanie

Informacja

LED Control Professional

Służy do rozszeszenia możliwości komory: można zaprogramować do 10 dowolnych iluminantów i świateł zdefiniowanych przez użytkownika

Color Viewing Light Szafka na Broszury

Pobierz

Akcesoria

Akcesoria
 • B027196: Oprogramowanie LED Control Professional
 • B027199: Stolik 45°
 • B027216: Stolik 0-60° (regulowany)

Zapytaj o ofertę