LED Color Viewing Light v8

Komora świetlna do wizualnej oceny kolorów z wykorzystaniem najnowszej technologii LED. Opcjonalna wersja hybrydowa z lampą fluorescencyjną (TL83/TL84/F11).

 • Technologia oświetlenia 100% LED
 • Idealne warunki do podejmowania decyzji dotyczących kolorów w standardowych i specjalnych warunkach oświetleniowych: luminancja D50, D65, standardowe luminancje LED CIE B1-B3 i UV-A
 • Żywotność matrycy LED co najmniej 10 razy dłuższa niż w przypadku lamp fluorescencyjnych
 • Pamięć ustawień użytkownika i programowalne sekwencje iluminantów
 • Szeroki wybór rozmiarów w zależności od potrzeb
 • Opcjonalna wersja hybrydowa ze świetlówką (TL83/TL84/F11)

Wizualna ocena barwy w warunkach zgodnych z międzynarodowymi normami

Aby zapewnić spójność wrażeń wizualnych i wyników pomiarów urządzenia do pomiaru koloru w ramach zapewniania jakości, zaleca się stosowanie kabin do pobierania próbek kolorów.
Kabina oświetleniowa zapewnia, że wizualna ocena koloru jest przeprowadzana w spójnych warunkach, a zatem obiektywnie, i nie ma na nią wpływu ciągła zmiana naturalnego lub sztucznego oświetlenia.
 
Kabiny oświetleniowe LED JUST Normlicht pozwalają uniknąć problemów z jakością i łańcuchem dostaw spowodowanych niedokładnym dopasowaniem kolorów. Dostępne są różne modele spełniające indywidualne wymagania, które można dostosować w dowolnym momencie.
JUST Normlicht jest pierwszym producentem na świecie, który opracował źródło światła LED spełniające wysokie wymagania wszystkich branż o krytycznym znaczeniu dla dopasowania kolorów.
  
Aby kontrolować właściwości diod LED, firma JUST Normlicht opracowała skomplikowany, wieloetapowy proces kalibracji dla każdego wielospektralnego źródła światła LED i przechowuje właściwości spektralne w elektronicznym układzie sterowania kabiny oświetleniowej LED. Proces ten jest unikalny i dlatego został opatentowany przez JUST Normlicht.

 • D50 ISO 23603, CIE S 012, ISO 3664 
 • D65 ISO 23603, CIE S 012, ISO 3668
 • ALT1 do wyboru CIE 15:2018 B1 (2733K), B2 (2998K) lub B3 (4103K)
 • ALT2 do wyboru CIE 15:2018 B1 (2733K), B2 (2998K) lub B3 (4103K)
 • UV-A (składowa UV regulowana i przełączana)
 • Funkcja pamięci dla ustawień wstępnych
 • Programowalne sekwencje świetlne
 • Stabilne warunki oświetleniowe dzięki unikalnej wieloetapowej procedurze kalibracji (patent w toku)
 • 10-krotnie dłuższa żywotność wielospektralnych źródeł światła LED w porównaniu do lamp fluorescencyjnych
 • Brak rtęci

Oprócz typów światła D50, D65 i UV-A, dla DLS Color Viewing Light v8 można określić dwa kolejne alternatywne typy światła, całkowicie zgodnie z życzeniem każdego klienta.

Cechy

Cechy

Naturalne światło dzienne nie nadaje się do niezawodnego uwalniania kolorów powierzchni i materiałów. Światło dzienne zmienia swój skład widmowy w ciągu dnia - i roku - a tym samym również swoje wrażenie wizualne. Niemniej jednak, wizualna ocena koloru jest niezbędna przy wyborze i ocenie produkowanych towarów lub materiałów. Instrumentalne pomiary koloru powinny być przeprowadzane wyłącznie po wizualnym zatwierdzeniu koloru, podobnie jak przypisanie tolerancji.

 
Ocena wrażenia kolorystycznego jest jednak ważna nie tylko w przypadku pojedynczego oświetlenia - kolory metameryczne, które wyglądają tak samo przy jednym rodzaju oświetlenia, znacznie zmieniają swoje wrażenie kolorystyczne, gdy są wystawione na działanie innego oświetlenia, ponieważ skład widmowy zarówno materiału, jak i oświetlenia jest inny. Zgodnie z obecnymi standardami wizualnego dopasowywania kolorów, próbki kolorów powinny wyglądać identycznie, gdy są oglądane przy oświetleniu D65 i mogą wykazywać różnice przy innych iluminantach. Innymi słowy - wykazują metameryzm. Standaryzowane kabiny oświetleniowe JUST umożliwiają użytkownikowi wykrycie metameryzmu na czas.
 
Technologia LED światła standardowego JUST
 
Jeśli szukasz pełnej kontroli nad dopasowaniem kolorów i chcesz pracować z obiecującą technologią już dziś, JUST Normlicht oferuje technologię jutra - dopasowanie kolorów za pomocą oświetlenia LED.
 
JUST Normlicht jest pierwszym producentem na świecie, który opracował źródło światła LED, które spełnia wysokie wymagania wszystkich branż o krytycznym znaczeniu dla dopasowania kolorów. Aby kontrolować właściwości diod LED, firma JUST Normlicht opracowała skomplikowany, wieloetapowy proces kalibracji dla każdego wielospektralnego źródła światła LED i przechowuje właściwości spektralne w elektronicznym układzie sterowania kabiny oświetleniowej LED. Proces ten jest unikalny i dlatego został opatentowany przez JUST Normlicht. Wieloetapowa kalibracja jest podzielona na podstawową kalibrację ex works i stałą kalibrację, która jest przeprowadzana w sposób ciągły podczas pracy bez potrzeby stosowania zewnętrznych urządzeń pomiarowych.
 
JUST LED Colour Viewing Light v8 nie tylko przewyższa konwencjonalną standardową technologię oświetleniową pod względem jakości światła, ale także po raz pierwszy umożliwia symulację ogromnej przestrzeni barw światła w najwyższej jakości (CRI Ra ≥ 95), a tym samym realizację wszystkich możliwych zastosowań w jednym urządzeniu. Dzięki temu wielospektralnemu źródłu światła LED możliwe jest symulowanie nie tylko typów światła D50 i D65 dla przemysłu, ale także innych typów światła, takich jak B2 lub B3 w doskonałej jakości. Aby uniknąć metameryzmu spowodowanego przez rozjaśniacze optyczne, uwzględniane są również komponenty UV.
 
Kolejną ważną zaletą technologii JUST LED jest 10-krotnie dłuższa żywotność źródeł światła LED w porównaniu z konwencjonalną technologią lamp fluorescencyjnych i prawie 100-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu z technologią halogenową z filtrami. Oznacza to nie tylko stałą jakość światła przez długi czas, ale także znaczną oszczędność kosztów, która rekompensuje wyższe koszty zakupu kolorowego oświetlenia LED v8, a także chroni środowisko. Lampy fluorescencyjne zawierają zanieczyszczenia, takie jak rtęć i fosfor, i muszą być utylizowane w dużych ilościach jako odpady niebezpieczne, a zgodnie z dyrektywą RoHS nie mogą być już wprowadzane do obrotu po 25 sierpnia 2023 r.
 
Kabiny oświetleniowe LED Colour Viewing Light v8 są odpowiednie dla wszystkich branż i zastosowań, w których ważna jest spójność kolorów i jakość produktu, takich jak tekstylia, części samochodowe, produkty ceramiczne i kosmetyki, ale także dla przemysłu spożywczego, farb drukarskich i opakowań.
 
Aby zapewnić obiektywne testowanie próbek bez wpływu otoczenia lub kolorów tła, wnętrze kabin jest pokryte neutralną matową szarą powłoką.

Technologia JUST LED nie tylko przewyższa jakość dotychczasowych standaryzowanych źródeł światła ale także po raz pierwszy jest w stanie zapewnić bardzo dobre odwzorowanie bardzo szerokiego zakresu barw. Współczynnik odwzorowania barw CRI mieści się w przedziale od 90 do 100, a wskaźnik metameryzmu < 1. Złożone, wielospektralne źródła światła LED JUST Normlicht potrafią symulować wiele standardowych iluminantów, takich jak D65, D75, D50, D55, A, i to z uwzględnieniem zawartości UV. Co więcej, mogą one generować światło o dowolnej barwie w zakresie kolorystycznym szerszym niż sRGB.

Drugą zaletą technologii JUST LED jest trwałość 10 razy większa od obecnie stosowanych lamp fluorescencyjnych. Oznacza to nie tylko stabilną, wysoką jakość światła w bardzo długim okresie ale także znaczne oszczędności na okresowej wymianie lamp. Kolejną zaletą technologii JUST LED jest redukcja zagrożenia dla środowiska naturalnego przez eliminację szkodliwych odpadów, zawierających rtęć i fluorescenty w przypadku lamp jarzeniowych.

Komory świetlne są użyteczne we wszystkich branżach i zastosowaniach, w których potrzebna jest wzrokowa kontrola zgodności barw, np. w przemyśle tekstylnym, farbiarskim, motoryzacyjnym, kosmetycznym, spożywczym, ceramicznym, obuwniczym, poligraficznym, opakowaniowym.

Aby wyeliminować wpływ otaczających barw na obserwowane obiekty, wnętrze komór JUST Normlicht jest malowane na neutralnie szary, matowy kolor.

Technologia LED od JUST Normlicht

JUST Normlicht oferuje klientom technologię jutra, wykorzystując oświetlenie LED do oceny kolorów. Zapewnia lepszą kontrolę nad oświetleniem i wcześniej nieosiągalną personalizację źródeł światła.

Aby kontrolować właściwości LED zgodnie z wieloma wymaganiami JUST Normlicht, opracowano opatentowaną wielopoziomową procedurę kalibracji, która kalibruje każde pojedyncze źródło światła LED i przechowuje właściwości widmowe w elektronicznych elementach sterujących urządzenia. 

Wielopoziomowa kalibracja jest podzielona na podstawową kalibrację fabryczną i stałą kalibrację online podczas pracy, bez konieczności stosowania dodatkowego zewnętrznego urządzenia metrologicznego.

Technologia JUST LED nie tylko przewyższa konwencjonalną standardową technologię oświetleniową pod względem jakości światła, ale po raz pierwszy jest w stanie odtworzyć ogromną przestrzeń kolorów z najwyższą jakością. Matryca LED może osiągnąć CRI>95 i wskaźnik metameryzmu ≤ 0,8.

Wielospektralne źródło światła LED może osiągnąć gamę kolorów większą niż sRGB i jest teraz w stanie replikować nie tylko standardowe źródła światła, takie jak D50 lub D65 dla przemysłu graficznego, ale także inne źródła światła, takie jak A, C, D55, D75 i każde inne białe lub kolorowe światło.

Aby uniknąć uszkodzeń metamerycznych spowodowanych przez optyczne środki rozjaśniające, uwzględniono również zawartość UV w źródle światła.

Drugą zaletą technologii JUST LED jest co najmniej 10-krotnie dłuższa żywotność niż w przypadku tradycyjnych lamp fluorescencyjnych. Oznacza to nie tylko stabilną jakość światła przez bardzo długi czas, ale także znaczne oszczędności na wymianie lamp w całym okresie eksploatacji kabiny projekcyjnej JUST LED.

Dzięki rezygnacji z rtęci i niewielkiej ilości luminoforów, które są głównymi składnikami tradycyjnych lamp fluorescencyjnych, technologia LED stosowana przez JUST Normlicht zmniejsza ilość niebezpiecznych odpadów wyrzucanych na wysypiska śmieci na całym świecie.

SPECYFIKACJA I PLIKI DO POBRANIA

SPECYFIKACJA I PLIKI DO POBRANIA
  Model: LED Color Viewing Light v8 | S Model: LED Color Viewing Light v8 | S Hybrydowy
Standardowe źródła światła CIE D50 (5000 K), CIE D65 (6500 K), UV-ONLY (UV-A), CIE B1-B3 CIE D50 (5000 K), CIE D65 (6500 K), UV-ONLY (UV-A), CIE B1-B3, + Rura fluorescencyjna -TL83/TL84/F11
Wymiary ogólne
(S x W x G)
700 x 710 x 430 mm
Obszar oświetlany (S x G) 640 x 360 mm
Waga 12,0 kg 

  Model: LED Color Viewing Light v8 | L Model: LED Color Viewing Light v8 | L Hybrydowy
Standardowe źródła światła CIE D50 (5000 K) , CIE D65 (6500 K), UV-ONLY (UV-A), CIE B1-B3 CIE D50 (5000 K) , CIE D65 (6500 K), UV-ONLY (UV-A), CIE B1-B3, + Rura fluorescencyjna -TL83/TL84/F11
Wymiary ogólne
(S x W x G)
1320 x 970 x 600 mm
Obszar oświetlany (S x G) 1250 x 540 mm
Waga 31,0 kg
 

  Model: LED Color Viewing Light v8 | XL Model: LED Color Viewing Light v8 | XL Hybrydowy
Standardowe źródła światła CIE D50 (5000 K), CIE D65 (6500 K), UV-ONLY (UV-A), CIE B1-B3 CIE D50 (5000 K), CIE D65 (6500 K), UV-ONLY (UV-A), CIE B1-B3, + Rura fluorescencyjna -TL83/TL84/F11
Wymiary ogólne
(S x W x G)
1620 x 950 x 600 mm
Obszar oświetlany (S x G) 1550 x 540 mm
Waga 34 kg
 

  Model: LED Color Viewing Light v8 | XXL Model: LED Color Viewing Light v8 | XXL Hybrydowy
Standardowe źródła światła CIE D50 (5000 K), CIE D65 (6500 K), UV-ONLY (UV-A), CIE B1-B3 CIE D50 (5000 K), CIE D65 (6500 K), UV-ONLY (UV-A), CIE B1-B3, + Rura fluorescencyjna -TL83/TL84/F11
Wymiary ogólne
(S x W x G)
1620 x 950 x 600 mm
Obszar oświetlany (S x G) 1550 x 790 x 540 mm
Waga -
 

Opcjonalne akcesoria
 
Tabele próbek do wizualnej kontroli koloru Kompatybilność
Tabela 45° (wersja stała)
630x270 mm
Wszystkie
Uchwyt próbek progresywny 0-60° (490x330  mm) Wszystkie
Uchwyt próbek progresywny 0-60° (650x550 mm) Tylko L, Hybrydowy & XL
Uchwyt próbek -15°, 0°, 15°, 45°, 60° Tylko L, Hybrydowy & XL

Technologia LED Katalog

Pobierz

Akcesoria

Akcesoria
 • B027196: Oprogramowanie LED Control Professional
 • B027199: Stolik 45°
 • B027173: Stolik 0-90° (regulowany)

Zapytaj o oferte