Pięć najważniejszych trendów dla cyfrowego miejsca pracy, które będą napędzać sukces biznesowy w 2023 r.

| 1 lutego 2023

Można śmiało powiedzieć, że rok 2022 był rokiem ciągłej ewolucji cyfrowego miejsca pracy. Po bezprecedensowym wzroście jego wykorzystania w poprzednich dwóch latach, gdy w związku z pandemią spory odsetek pracowników zaczął wykonywać pracę zdalnie, nowoczesne, wolne od ograniczeń geograficznych biuro wirtualne napędza trend pracy hybrydowej w wielu branżach. Aspekty takie jak kryzys klimatyczny, wzrost kosztów utrzymania działalności czy wreszcie trwająca wojna w Ukrainie, będą przyczyniać się do dalszego kształtowania cyfrowego miejsca pracy. Firmy dążąc do podniesienia efektywności i konkurencyjności, a jednocześnie odpowiadając na potrzeby i oczekiwania pracowników, będą w jeszcze większym stopniu polegać na nowoczesnych technologiach.


Konica Minolta zidentyfikowała pięć kluczowych trendów, które szczególnie wpłyną i zdefiniują cyfrowe miejsce pracy w 2023 roku. Niektóre z tych trendów zostały również wyróżnione w zeszłym roku, ale ich długoterminowy charakter sprawia, że będą odgrywać istotną rolę w ciągu najbliższych kilku lat.
 

Trend 1: Bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące ochrony środowiska: CSRD nadchodzi.

Konferencja COP 27, która odbyła się w Egipcie w listopadzie 2022 roku, pokazała, jak trudne są uzgodnienia w zakresie bardziej ambitnych celów klimatycznych - zwłaszcza kraje europejskie miały większe oczekiwania. W 2019 roku po raz pierwszy zaprezentowano Europejski Zielony Ład – kraje Unii Europejskiej postawiły sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, aby wypełnić zobowiązania uzgodnione podczas COP 21 w Paryżu w 2015 roku. Aby wykonać kolejny, ważny krok na obranej drodze, UE zatwierdziła w listopadzie br. dyrektywę w sprawie sprawozdawczości na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD). Nakłada ona na firmy obowiązek corocznego raportowania na temat zarządzania, wpływu społecznego i środowiskowego oraz ryzyka związanego z ich działalnością. Przedsiębiorstwa muszą przygotować się do CSRD, ponieważ od 2024 r. będzie ona stopniowo stosowana do różnych kategorii firm i zastąpi poprzednią dyrektywę dotyczącą raportowania niefinansowego. Znacznie rozszerzy się także liczba spółek w Europie, które obejmie obowiązek raportowania - zamiast obecnych 11 700, raportować zgodnie z CSRD będzie musiało około 50 000 firm[1].
 
Wraz z rosnącą presją na zrównoważony rozwój firm, wynikającą z konkretnych przepisów prawnych oraz oczekiwań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, sposób prowadzenia działalności przez wszystkie organizacje będzie podlegał ściślejszej kontroli. Dla Konica Minolta dalszy rozwój we wszystkich aspektach ESG należy w tym roku do celów strategicznych.
 

Trend 2: Rosnące znaczenie narzędzi do komunikacji i współpracy w czasach pracy hybrydowej

Przejście na model pracy hybrydowej uświadomiło wielu firmom, że starsze platformy komunikacyjne (szczególnie takie, jak poczta elektroniczna) nie są już odpowiednie wobec większych potrzeb w zakresie współpracy online. Microsoft Teams, kluczowy dla pracy zdalnej i współpracy podczas pandemii, udowodnił, że jest czymś więcej niż tylko konkurentem Zooma do rozmów wideo. Teams służy jako centrum pracy zespołowej, ułatwiając zarządzanie projektami, zadaniami oraz udostępnianiem treści i pisaniem - wszystko w jednym miejscu. Rosnące znaczenie wyraża się również w statystykach. Dla przykładu:
- od lutego 2020 roku tygodniowy czas spotkań przeciętnego użytkownika Teamsa zwiększył się o 252%
- liczba wysłanych wiadomości wzrosła o 32%, porównując marzec 2020 i luty 2022[2].
 
Jako Microsoft Global Managed Partner, akredytowany zespół ekspertów Konica Minolta jest w stanie pomóc każdego typu i wielkości organizacji w wykorzystaniu pełnych korzyści płynących z komunikacji i współpracy za pomocą narzędzi Microsoft, w tym Microsoft 365 z usługą Teams, która pomaga firmom lepiej zorganizować pracę i współdziałać zespołowo. Korzystając z Microsoft Teams i szerszego pakietu Microsoft 365, organizacje mogą zmodernizować i zdigitalizować procesy biznesowe, tak aby bezproblemowo pasowały do hybrydowego środowiska pracy i były dostępne w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu, zapewniając pełną zwinność operacji biznesowych.
 

Trend 3: Pracownicy żądają elastyczności w zakresie godzin i miejsca pracy

Pamiętając o „Wielkiej rezygnacji” po pandemii, organizacje muszą zapewnić jak najlepsze warunki, aby utrzymać zaangażowanie i zadowolenie obecnych pracowników, a jednocześnie przyciągnąć nowe talenty. Dotyczy to w szczególności pracowników z pokolenia Z. 58% z nich (w porównaniu do 43% ogółem) jest skłonnych rozważyć zmianę pracodawcy w tym roku[3]. Jedna trzecia (31%) europejskich pracowników zmieniła już pracę w ciągu ostatnich dwóch lat[4]. Do najważniejszych powodów nieprzyjęcia oferty pracy należy brak elastycznych godzin pracy (37%) i elastyczności lokalizacji (28%)[5]. W porównaniu do czasów przed pandemią, 53% z pracowników jest bardziej skłonnych nadać priorytet zdrowiu i dobremu samopoczuciu[6]. Firmy, które biorą to pod uwagę i zapewniają lepszą równowagę między pracą a życiem prywatnym stosując elastyczne modele, zadowalają swoich pracowników, przyciągają nowe talenty, zwiększają wydajność i pozostają konkurencyjne. 
 
W ramach portfolio Intelligent Connected Workplace Konica Minolta oferuje kompleksowe wsparcie i rozwiązania, pozwalające firmom w pełni wykorzystać szereg narzędzi do elastycznej pracy. Rozwiązania dla pracy zdalnej i domowego biura obejmują usługi w chmurze, usługi w zakresie współpracy i komunikacji, drukowanie mobilne, usługi bezpieczeństwa i usługi zarządzania informacjami - wszystkie zaprojektowane tak, aby zapewnić pełną sprawność i elastyczność firmy i jej zespołów.
 

Trend 4: IT-as-a-Service i Desktop-as-a-Service dla większej elastyczności w trudnych czasach

IT-as-a-Service zapewnia znaczne korzyści dla każdej firmy. Zamiast kupować sprzęt, oprogramowanie i usługi IT, firma otrzymuje wszystko, co jest potrzebne, po ustalonych kosztach dla każdego członka zespołu. Pozwala to uniknąć wysokich początkowych nakładów kapitałowych i konieczności posiadania wewnętrznego zaplecza informatycznego, gwarantując jednocześnie przewidywalne i przystępne koszty konserwacji i aktualizacji. Firma może łatwo skalować swoje funkcje IT w górę lub w dół, aby sprostać potrzebom handlowym i zespołowym. Usługa Desktop-as-a-Service idzie o krok dalej, dostarczając wirtualny pulpit poszczególnym osobom lub określonym grupom osób w zależności od ich wymagań zawodowych. Gdy pracownik odchodzi i nie potrzebuje już dostępu do danych firmowych, można szybko i łatwo odebrać mu uprawnienia, co sprawia, że jest to rozwiązanie wysoce bezpieczne, a także opłacalne. 
 
W ramach usług Managed IT Konica Minolta oferuje zarówno Software-as-a-Service (Cloud Print), jak i Infrastructure-as-a-Service. W tym przypadku Konica Minolta przejmuje zarządzanie i utrzymanie aplikacji, a także serwerów, pamięci masowej i sieci dla klienta w chmurze, dzięki czemu klienci nie muszą się martwić o funkcjonowanie technologii. Konica Minolta korzysta głównie z własnych europejskich centrów danych w Hanowerze (Niemcy) i Sztokholmie (Szwecja), aby zapewnić pełną ochronę i bezpieczeństwo danych oraz ich wysoką dostępność. Desktop-as-a-Service jest również częścią Workplace One, kompaktowego pakietu cyfrowego miejsca pracy, składającego się z zarządzanego środowiska Microsoft 365, usług Managed Backup Services, zdalnego monitorowania i zarządzania oraz portalu firmowego opartego na SharePoint, który jest już z powodzeniem sprzedawany w Szwecji.
 

Trend 5: Robienie więcej za mniej - AI i bardziej wciągający świat cyfrowy

Wraz z kontynuacją rozwoju Internetu rzeczy (IoT), który wydaje się nie mieć granic, coraz więcej systemów jest obejmowanych przez sieci biznesowe. Ta eksplozja w zakresie dostępności danych w miejscu pracy sprawia, że sztuczna inteligencja (AI), która uczy się procesów i wzorców, może zaoferować ogromne możliwości w zakresie automatyzacji przepływów pracy, a tym samym znaleźć większe korzyści dzięki oszczędnościom kosztów i lepszemu wykorzystaniu czasu wykwalifikowanych pracowników.
 
Wiąże się z tym Robotic Process Automation (RPA), dzięki któremu AI przejmuje pewne procesy (często powtarzalne zadania wymagające dużego nakładu pracy). Kolejnym ważnym aspektem tej automatyzacji jest analityka wideo. Usługi Konica Minolta w zakresie rozwiązań wideo obejmują nie tylko zastosowania związane z bezpieczeństwem, ale także doskonale nadają się do monitorowania linii produkcyjnych w celu kontroli jakości, zastosowań związanych z ochroną zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników (np. wykrywanie osób przebywających w niebezpiecznych miejscach) oraz wykrywania pożarów. Dzięki wykorzystaniu potężnej technologii AI i kamer, potencjalne zastosowania są niemal nieograniczone. 
 
Michał Bojanowski, ITS Business Development Manager
w Konica Minolta Business Solutions Polska, w Konica Minolta Business Solutions Europe, komentuje: „Ponieważ firmy i organizacje każdego typu starają się robić więcej za mniej, cyfrowe miejsce pracy stanie się w 2023 roku i kolejnych latach jeszcze ważniejsze. Presja na zrównoważony rozwój, przy jednoczesnym wspieraniu pracy hybrydowej i zapewnieniu elastyczności miejsca pracy, będzie oznaczać większy nacisk na zaopatrzenie w sprzęt informatyczny i zwiększone wykorzystanie automatyzacji. Portfolio Konica Minolta Intelligent Connected Workplace zostało zaprojektowane tak, aby zaspokoić wszystkie te potrzeby od jednego dostawcy-eksperta, umożliwiając organizacjom spokojne skoncentrowanie się na ich podstawowych działaniach".
 
[4] State of Hybrid Work 2022: Europe, Owl Labs, 2022, https://owllabs.eu/state-of-hybrid-work-emea/2022
[5] State of Hybrid Work 2022: Europe, Owl Labs, 2022, https://owllabs.eu/state-of-hybrid-work-emea/2022