Pomiar koloru farmaceutyków w proszku i produktów do pielęgnacji ciała

Pomiar produktów w proszku z uwzględnieniem związków i kosmetyków

Pomiar koloru farmaceutyków w proszku i produktów do pielęgnacji ciała


Z uwzględnieniem związków farmaceutycznych, składników i kosmetyków, aby zapewnić spójność partii i wysoką jakość widoczną gołym okiem.

W branży produktów farmaceutycznych i do pielęgnacji ciała produkty w proszku stanowią znaczną część zastosowań w zakresie pomiaru kolorów, zarówno w przypadku produktów kosmetycznych w proszku, jak i surowców, a także są one wykorzystywane na poszczególnych etapach procesu produkcji gotowych produktów. Aby wykonać pomiar produktów w proszku lub granulek i wielkości cząstek znajdujących się pomiędzy nimi, próbka jest dociskana na płaskiej i równej powierzchni, a następnie odbywa się pomiar jej współczynnika odbicia.
W przypadku kosmetyków w proszku kolor jest zaletą; zdolność do określenia i wytworzenia nowych kolorów lub dopasowanie do sezonowych trendów może zagwarantować przewagę nad konkurencją. W przypadku produktów farmaceutycznych nie można lekceważyć korzyści płynących z dopasowania koloru produktów do wymagań klienta, aby sprostać jego potrzebom.


Dostarczanie produktu o wysokiej jakości widocznej gołym okiem, który jest spójny i odpowiada oczekiwaniom konsumentów, stanowi kluczową kwestię w zakresie zadowolenia użytkownika i jest niezwykle istotne dla marek w branży, ponieważ pozwala to oferować szeroką gamę kolorowych produktów i szybko reagować na sytuację na rynku.


Cyfrowe dane dotyczące koloru i wyglądu mogą być wykorzystywane do przyspieszenia procesu dostaw, znacznie poprawiając zdolność przedsiębiorstw do reagowania na sytuację na rynku poprzez zmniejszenie ryzyka i kosztów związanych z produkcją, dystrybucją i utrzymywaniem właściwości fizycznych.

Pomiar koloru – odbywający się podczas wizyty z udziałem klientów, uzgadniania specyfikacji z dostawcami, w pracowniach opracowujących innowacje produktowe, a także w przypadku porównywania z produktami konkurencji lub raportowania w ramach wewnętrznych programów kontroli jakości – może pomóc w budowie relacji w łańcuchu dostaw zgodnie z polityką jakości, spójności i zmniejszenia subiektywności w zakresie określania specyfikacji i zatwierdzania produktu.

Firma Konica Minolta ma specjalny zespół ekspertów odpowiedzialny za wdrażanie, szkolenie, optymalizację i dostosowywanie naszej platformy Colibri® służącej do komputerowego dopasowywania kolorów i obsługi cyfrowych danych dotyczących kolorów.
Colibri® to modułowa cyfrowa platforma danych koloru, która, dzięki specjalnym modułom dla wszystkich funkcji łańcucha dostaw, umożliwia firmom niezbędny rozwój i rozbudowę systemów. Właściciele mogą bezpiecznie budować biblioteki oraz udostępniać dane i funkcje partnerom handlowym za pośrednictwem chmury lub infrastruktury lokalnej. Korzystając z zaawansowanego algorytmu dopasowywania kolorów, producenci kolorowych produktów mogą znacznie uprościć procedury dopasowywania i korygowania kolorów, a także łatwo zmieniać nasze materiały lub barwniki zgodnie z wymogami rynku lub łańcucha dostaw.

Przyrządy pomiarowe firmy Konica Minolta mogą pomóc producentom w zapewnieniu dokładności, pewności i możliwości śledzenia produkcji materiałów w proszku. Nasze przyrządy i oprogramowanie są łatwe w użyciu, a także zapewniają istotne dane o kolorach i różnicach kolorystycznych dla operatorów w pracowniach opracowujących produkty, w dziale produkcji lub kontroli jakości. Niezależnie od tego, czy odbywa się to w ramach produkcji towarów, opracowywania, kontroli procesów czy kontroli jakości, wdrożenie danych dotyczących kolorów i przekazywanie informacji o kolorach może pomóc w optymalizacji procesów i dostarczeniu produktu o możliwie jak najwyższej jakości widocznej gołym okiem. Nasi eksperci służą pomocą w ustanowieniu systemu, który ostatecznie zmniejszy ilość odpadów, niezależnie od tego, czy chodzi o poprawę komunikacji i zakresów tolerancji w przypadku dostawców, wskazywanie problemów z produkcją powodujących odchylenia na wczesnym etapie i umożliwienie ich skorygowania bez ponoszenia znacznych kosztów, czy nawet wyeliminowanie subiektywności z procesów kontroli jakości.

Spektrofotometry stacjonarne i przenośne firmy Konica Minolta są szeroko wykorzystywane w branży produktów farmaceutycznych i do pielęgnacji ciała. Wybór przyrządów będzie w dużej mierze uzależniony od procesów i wszelkich dodatkowych procedur, które mogą być niezbędne, np. pomiar produktów płynnych za pomocą tego samego urządzenia.  Nasze doświadczone zespoły mogą polecić określone rozwiązanie, a nasza rozbudowana sieć serwisowa jest w stanie zagwarantować odpowiednią konserwację i nadzorowanie przyrządów przez cały okres ich użytkowania.

Korzyści

  • Przyciągnięcie uwagi w handlu detalicznym (lub „dopasowanie się” do produktów o ustalonej renomie) 

  • Osiągnięcie spójności w produkcji

  • Rozszerzenie istniejących serii produktów

  • Zmiana istniejących receptur lub zastąpienie komponentów bez zmiany postrzeganej wysokiej jakości

Przyrządy

Przyrządy

Spektrofotometr stacjonarny CM-5

Spektrofotometr stacjonarny z wbudowanym wyświetlaczem, przyjaznym dla użytkownika interfejsem i kreatorem pomiarów, który ogranicza błędy popełniane przez operatora. Istnieje możliwość podłączenia przyrządu do komputera, aby uzyskać bardziej wszechstronne i szczegółowe raporty. Skierowany do góry port pomiarowy modelu CM-5 upraszcza proces pomiaru próbek w proszku za pomocą szalki Petriego ze szkła optycznego.

Przenośny spektrofotometr CM-700d

Spektrofotometr przenośny CM-700d o orientacji pionowej wykorzystuje szklany otwór pomiarowy, co pozwala na równomierne umieszczenie go w sproszkowanych próbkach lub na nich. Przyrząd może zostać połączony za pomocą technologii Bluetooth z oprogramowaniem lub obsługiwany przy użyciu wbudowanego wyświetlacza.

Platforma Colibri®

Colibri® to oprogramowanie do kontroli jakości i tworzenia kolorów, które umożliwia zarządzanie kolorami i dopasowywanie skalowalnych rozwiązań z jednego zakładu do globalnego łańcucha dostaw przy zachowaniu ścisłej kontroli i własności danych.

Aplikacje

Aplikacje

Pomiar produktów kosmetycznych w proszku

Korzystając z modelu CM-5 i zestawu szalek Petriego, operatorzy mogą szybko uzyskać dokładne pomiary koloru. Spektrofotometr można połączyć z oprogramowaniem w celu umożliwienia przechowywania i analizy statystycznej pomiarów kolorów i danych dotyczących różnicy kolorów. Oprogramowanie do przetwarzania danych dotyczących kolorów pozwoli producentom zbudować bibliotekę kolorów dopasowaną do specyfikacji lub raportować różnice w zakresie kolorów względem specyfikacji i poprzednich partii.

Portable Spectrophotometers CM-700d / CM-600d with vertical alignment, perfectly suited for precise and repeated colour measurement of shaped and curved samples

Pomiar produktów kosmetycznych w proszku na skórze

Model CM-700d może być używany do pomiaru produktów kosmetycznych w proszku na skórze, a także do innych pomiarów u dostawców, klientów lub w ramach produkcji. Kosmetyki w proszku będą zawsze stosowane w połączeniu z naturalnymi odcieniami skóry klienta. Model CM-700d można podłączyć do oprogramowania do obsługi danych dotyczących kolorów za pomocą technologii Bluetooth, a jego ergonomiczna konstrukcja ułatwia ustawienie na skórze w celu uzyskania dokładnych pomiarów. Pomiary proszków mogą być wykonywane w inny sposób za pomocą prasy proszkowej lub szklanej rurki do projekcji światła.

Pomiar farmaceutyków w proszku

Korzystając z modelu CM-5, można szybko wykonać pomiary w celu uzyskania dokładnych danych kolorystycznych na potrzeby zarówno kontroli jakości pod kątem kolorów, jak i opracowywania produktów. Dzięki połączeniu z oprogramowaniem przyrządy można łatwo skonfigurować pod kątem indeksu bieli lub zażółcenia, jak również dowolnego niestandardowego indeksu lub równania różnicy barw. 

Off-white chemical powder in a petri dish, set on a white table with a black background

Powiązane rozwiązania

Zapytaj naszych ekspertów