Znajdź odpowiedni produkt

CR-5

    Przyrząd stacjonarny z górnym portem pomiarowym

    Kolorymetr oparty na widmie

    Sferyczna geometria pomiarowa d:8°

    Reflektancja & transmisja

    Praca samodzielna lub z oprogramowaniem PC...

CR-400 / CR-410

CR-410C

CR-410T