CA-410

    System analizatora wyświetlacza dla chromatyczności, luminancji, migotania i gamma   

    Zwiększona dokładność i powtarzalność z dużą prędkością

    Gwarantowana dokładność od niskiej do wysokiej luminancji