Konica Minolta

Polska

CSR

Rozwijaj swój biznes z Konica Minolta

Jesteśmy globalnym dostawcą kompleksowych rozwiązań i usług IT, optymalizujących procesy biznesowe związane z zarządzaniem dokumentami. Specjalizujemy się w doradztwie biznesowym, oferując szereg wiodących na świecie systemów druku. Zapewniamy profesjonalną, najwyższej jakości obsługę i wsparcie. Jeśli potrzebujesz godnego zaufania Partnera w biznesie, skontaktuj się z nami. 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Prowadzone przez firmę Konica Minolta działania związane ze Społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa są oparte na filozofii zarządzania definiowanej jako „Tworzenie nowej wartości” oraz na Kodeksie działalności korporacyjnej. Grupa ma świadomość zaufania, jakim ją obdarzono, i czyni wszystko, by sprostać oczekiwaniom społecznym, wypełniając swoje zobowiązania wobec wszystkich udziałowców oraz dążąc do realizacji koncepcji zrównoważonego społeczeństwa.

Konica Minolta jest sygnatariuszem opracowanego przez ONZ dokumentu Global Compact, zawierającego powszechnie akceptowane zasady dotyczące praw człowieka, pracy, środowiska naturalnego oraz zwalczania korupcji. Firma przyłączyła się również do inicjatywy Global Compact Japan Network (GC-JN). Polityka Grupy oparta na poszanowaniu tych i innych powszechnie obowiązujących zasad została przedstawiona w Instrukcji Grupy Konica Minolta dotyczącej Kodeksu działalności korporacyjnej, rozpowszechnionej na całym świecie, dzięki czemu zyskujemy pewność, że działania firmy są zgodne z owymi uniwersalnymi zasadami.