Pomiar koloru recyklatów

Usprawnienie sortowania, charakteryzowania i wykorzystania recyklatów pozwala zmniejszyć ilość odpadów.

Pomiar koloru recyklatów


Kontrola jakości materiałów z recyklingu w zakresie koloru pozwala zaspokoić potrzeby klienta, jednocześnie ograniczyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych

Światowa produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych od lat rośnie i oczekuje się, że w niedalekiej przyszłości tendencja ta się utrzyma. Jednocześnie gwałtownie rośnie ilość odpadów z tworzyw sztucznych. Jednocześnie ze wzrostem świadomości w zakresie ochrony środowiska recykling tworzyw sztucznych staje się dla naszego społeczeństwa jedną z najważniejszych inicjatyw. W oparciu o rezolucję UE, do 2030 r. wszystkie materiały z tworzyw sztucznych powinny nadawać się do ponownego przetworzenia. Branża tworzyw sztucznych dokłada wszelkich starań, aby opracować technologie pozwalające zredukować ilość odpadów plastiku oraz zapewnić lepsze sortowanie i ponowne wykorzystanie tych materiałów.
 

Recykling otwiera przed tym sektorem ogromne możliwości handlowe w zakresie ulepszania produktów i procesów oraz oferowania klientom produktów, które wytworzono z użyciem tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.


Recyklaty stanowią zazwyczaj mieszaninę różnych typów tworzyw sztucznych o niejednolitym kolorze, zanieczyszczonych przez obce ciała. Wszystko to ma znaczący wpływ na ich jakość i wartość. Kolor jest pod tym względem jednym z najważniejszych czynników.

Jako dostawca rozwiązań dla przemysłu tworzyw sztucznych, firma Konica Minolta Measuring Instruments oferuje klientom dokładne i identyfikowalne rozwiązania do sortowania, charakteryzowania i ponownego wykorzystywania polimerów pochodzących z recyklingu. Nasi eksperci mogą pomóc w ustanowieniu systemów służących zminimalizowaniu ilości odpadów, ograniczeniu strat i zwiększeniu tolerancji. Mogą one działać kompleksowo — od charakteryzowania koloru niehomogenicznych próbek lub produktów z tworzyw sztucznych, po ułatwienie firmom utrzymania dokładności kolorów z jednoczesnym zintegrowaniem ich własnych odpadów produkcyjnych lub pewnego odsetka polimerów z recyklingu. Apetyt na tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu jest ogromny, a badanie możliwości wytwarzania wysokiej jakości produktów dopiero się rozpoczęło.

Firma Konica Minolta dysponuje specjalnym zespołem ekspertów odpowiedzialnym za wdrażanie, szkolenie, optymalizację i dostosowywanie naszej komputerowej platformy dopasowywania i danych koloru Colibri®. Dzięki wykorzystaniu technologii Colibri® Color Match® i jej unikatowego algorytmu klienci zyskują szereg zalet, które w przypadku materiałów pochodzących z recyklingu stanowią krok naprzód w stosunku do tradycyjnych systemów recepturowania kolorów.

Spektrofotometry stacjonarne Konica Minolta są uniwersalne, dokładne i zapewniają identyfikowalność. Bardziej dokładne dane koloru regranulatu umożliwiają firmom z branży uzyskanie lepszych wyników i tolerancji dla wytwarzanych produktów.

Firma SPECIM z grupy Konica Minolta jest liderem w dziedzinie hiperspektralnych systemów wizyjnych i dostarcza branży recyklingu rozwiązania do identyfikacji i sortowania produktów z tworzyw sztucznych różnych typów i kolorów na liniach produkcyjnych. Poprawa jakości sortowania w ramach procesu wtórnego przetwarzania jest kluczowym krokiem w kierunku zwiększenia możliwości produktów pochodzących z recyklingu.

Korzyści

  • Dodawanie i ponowna kalibracja potencjalnie wszystkich materiałów pochodzących z recyklingu
  • Brak potrzeby kalibrowania nowych barwników w materiałach pochodzących z recyklingu
  • Tworzenie mieszanki materiału pochodzącego z recyklingu i materiału pierwotnego
  • Szybkie opracowywanie nowych receptur dzięki doskonałej wydajności korekcji
  • Wykorzystanie zestawów barwników przygotowanych przez producenta pigmentu jako punktu wyjścia

Przyrządy

Przyrządy

Stacjonarny spektrofotometr CM-36dGV

Stacjonarny spektrofotometr z wyrównaniem pionowym do pomiaru nieprzezroczystych i przezroczystych materiałów stałych, pelletu i regranulatu. Idealne rozwiązanie dla firm z branży tworzyw sztucznych, które chcą uzyskać dokładne i identyfikowalne dane koloru. 

Przenośny spektrofotometr CM-26dG

Przenośny spektrofotometr sferyczny przeznaczony do łatwego pomiaru koloru płaskich i dużych próbek. To bardzo szybkie urządzenie dostarcza dane pomiarowe z uwzględnieniem (SCI) lub z wykluczeniem (SCE) warunków powierzchniowych w jednej sekwencji pomiarowej.
 

Platforma Colibri®

Oprogramowanie do kontroli jakości i dopasowywania kolorów Colibri® oferuje specjalne funkcje do pracy z tworzywami sztucznymi pochodzącymi z recyklingu. Kolorowy materiał z recyklingu może być użyty do obliczania receptury jako czysty polimer lub w połączeniu z materiałem pierwotnym bez konieczności każdorazowego wytwarzania serii kalibracyjnej.

Kamery hiperspektralne SPECIM FX

Kamery z serii SPECIM FX do obrazowania hiperspektralnego na linii znajdują zastosowanie jako część systemu sortowania przy identyfikacji tworzyw sztucznych według koloru i typu. Wykazano, że kamera FX-50 jest w stanie sortować czarne tworzywa PS, PE, PP, ABS i PVC.

Aplikacje

Aplikacje

Pomiar koloru tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu

Organizacje mogą wykorzystywać Colibri® do integrowania materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji. W tym celu powinny one dążyć do jak najwyższej jakości charakteryzowania tych surowców wtórnych. Stacjonarny spektrofotometr pionowy CM-36dGV pozwala na uzyskanie doskonałych wyników przy precyzyjnym charakteryzowaniu koloru materiałów pochodzących z recyklingu — zarówno nieprzezroczystych, jak i przezroczystych. Błędy „utraty krawędzi” są tu eliminowane przez oświetlenie obszaru większego niż mierzony rozmiar. Do wygenerowania dokładnych dopasowań oprogramowanie Colibri® potrzebuje tylko charakterystyki materiału w kilku mieszankach z kolorem czarnym i białym.

Mixed coloured regrind plastic products from a recycling process

Więcej informacji na temat rozwiązania Colibri® do zastosowań w recyklingu

Z tej krótkiej prezentacji dowiesz się więcej o zaletach użycia rozwiązania Colibri® w aplikacjach do tworzyw sztucznych z recyklingu. Instalacją oprogramowania Colibri®, a także szkoleniem, pomocą techniczną i personalizacją zajmuje się doświadczony dedykowany zespół, z którym klienci mogą omówić wybór systemu i specyfikę indywidualnych wymagań.

Colibri — idealne rozwiązanie do materiałów z recyklingu

SPECIM — recykling tworzyw sztucznych z obrazowaniem hiperspektralnym

Systemy obrazowania hiperspektralnego FX do użycia na liniach produkcyjnych można integrować z liniami sortowania materiałów o dużej przepustowości, gdzie ułatwiają kategoryzowanie i sortowanie tworzyw sztucznych, pomagając w uzyskaniu najlepszej jakości produktu.

Zapoznaj się z notami technicznymi
SPECIM FX series hyperspectral cameras: FX 10, FX 17, and FX 50

Powiązane rozwiązania

Zapytaj naszych ekspertów