Pomiar koloru powierzchni przezroczystych

Pomiar koloru szkła, folii i przezroczystych tworzyw sztucznych

Pomiar koloru i powierzchni przezroczystych materiałów budowlanych


Mierz i kontroluj kolor i połysk materiałów, w tym szkła, folii i tworzyw sztucznych

Przezroczyste materiały budowlane mogą stawiać dodatkowe wyzwania pod względem spójności i kontroli. Na efekt wizualny mogą mieć wpływ nie tylko wszelkie barwniki, ale także grubość, zmętnienie, a nawet niewielkie zmiany kąta obserwacji. 

Przyrządy pomiarowe i oprogramowanie Konica Minolta oferują klientom rozwiązanie umożliwiające precyzyjną kontrolę kolorów wszystkich oferowanych produktów, od surowców po kompletne produkty. Pomiar koloru pozwala firmom wdrożyć procedury kontroli procesów i kontroli jakości oparte na danych, co podnosi spójność oferowanego produktu i zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów zgodnie ze specyfikacją w przedziale granic tolerancji, co pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć strat.

Cyfrowe dane kolorów mogą być wykorzystywane do przyspieszenia procesu dostaw, znacznie poprawiając zdolność producenta do reagowania na potrzeby rynku, zmniejszając ryzyko i koszty związane z produkcją, dystrybucją i utrzymywaniem standardów fizycznych.

Eksperci Konica Minolta ds. komputerowego generowania składu produktów mogą pomóc firmom w tworzeniu dokładnych i powtarzalnych systemów tworzenia kolorów i kontroli jakości przy użyciu platformy Colibri®, która umożliwia współpracę między zakładami i partnerami łańcucha dostaw, co znacznie poprawia spójność i dokładność procesów oraz umożliwia wdrażanie danych identyfikacyjnych kolorów i niezawodną wymianę danych dotyczących kolorów.

W przypadku materiałów przezroczystych tylko spektrofotometr stacjonarny może mierzyć w świetle przechodzącym i dostarczać dane dotyczące zmętnienia. Wszystkie urządzenia stacjonarne Konica Minolta mają dużą, otwartą boczną komorę do pomiaru w świetle przechodzącym, dlatego ostateczna decyzja będzie podjęta w zależności od wszelkich dodatkowych parametrów urządzenia, na przykład użycia wbudowanego wyświetlacza i kreatora obsługi CM-5 czy możliwości analizy i regulacji długości fal w CM-36dG.


Nasze spektrofotometry stacjonarne są produkowane zgodnie z wymogami najwyższych standardów, co zapewnia dokładność i identyfikowalność oraz innowacyjne funkcje, takie jak wbudowany wyświetlacz i kreator obsługi. 


Przyrządy pomiarowe Konica Minolta i zespół specjalistów oferują dostęp do wiedzy pochodzącej z setek podobnych instalacji, a wsparcie przez sieć autoryzowanych placówek serwisowych zapewnia szybkie naprawy oraz utrzymywanie dokładności i identyfikowalności przyrządów przez cały rok.

Korzyści

  • Zwiększenie pewności procesu produkcji, ograniczenie do minimum przeróbek i zapewnienie najwyższej jakości wykończenia.
  • Zmniejszenie kosztów w całym procesie produkcji poprzez pomiar i optymalizację każdego etapu procesu.
  • Poprawienie spójności, ustalanie realistycznych i możliwych do osiągnięcia oczekiwań, porównując własne i konkurencyjne wykończenia.

Przyrządy

Przyrządy

Spektrofotometr stacjonarny CM-5

Posiada otwartą komorę pomiaru w świetle przechodzącym i wbudowany wyświetlacz z prostym interfejsem użytkownika, dzięki czemu urządzenie może współpracować z oprogramowaniem do przewidywania kolorów / tworzenia receptury kolorów lub w trybie autonomicznym.

Spektrofotometr stacjonarny CM-36dG

Innowacyjne urządzenie stacjonarne, mające konfigurację pionową lub poziomą oraz dużą komorę pomiaru w świetle przechodzącym i obsługujące funkcje zapewniające wysoką precyzję, takie jak analiza długości fali i oprogramowanie do regulacji, aby zapewnić pewność pomiaru i możliwość śledzenia danych w celu przewidywania receptur.

Połyskomierz o zawężonej tolerancji Rhopoint IQ-S

Wersja IQ o zawężonej tolerancji Trigloss 20/60/85° umożliwia zapewnienie maksymalnej dokładności i rozdzielczości we wszystkich zastosowaniach związanych z połyskiem. To nowy miernik połysku, który zapewnia również dane dotyczące Rspec, DOI i zmętnienia

SpectraMagic NX

SpectraMagic NX to pakiet oprogramowania do pomiaru kolorów, który można wykorzystać jako interfejs do współpracy z instrumentami Konica Minolta. Zapewnia rozszerzone możliwości raportowania oraz analizy kolorów i różnic kolorów. Użytkownik ma pełną kontrolę nad dostosowaniem szablonów i raportów.

Platforma Colibri®

Colibri® to oprogramowanie do kontroli jakości i tworzenia kolorów, które umożliwia zarządzanie kolorami i dopasowywanie skalowalnych rozwiązań z jednego zakładu do globalnego łańcucha dostaw przy zachowaniu ścisłej kontroli i posiadania danych.

Aplikacje

Aplikacje

Pomiar szkła

Kolorem i wyglądem można zarządzać dzięki kontroli transmitancji i stanu powłoki szkła. Spektrofotometr stacjonarny CM-5 może służyć do pomiaru koloru i zarządzania czasem reakcji procesów z użyciem substancji syntetycznych. Rhopoint IQ-S może służyć do pomiaru materiałów szczotkowanych.

Benchtop Spectrophotometer CM-5 with opened transmittance chamber measuring a transparent plastic sample

Powiązane branże i zastosowania

Zapytaj naszych ekspertów