SpectraMagic™NX

SpectraMagic NX to pakiet oprogramowania do pomiaru kolorów, który może być używany do łączenia się z urządzeniami Konica Minolta i zapewnia rozszerzone raportowanie i analizę kolorów i różnic kolorów. Użytkownik ma pełną kontrolę nad dostosowywaniem szablonów i raportów.

Oprogramowanie do pomiaru, kontroli, analizy i raportowania kolorów odpowiednie dla praktycznie każdej branży.


Niezależnie od tego, czy kontrola koloru obejmuje przychodzące surowce, produkcję w procesie, czy wychodzące towary i materiały o krytycznym znaczeniu dla koloru, SpectraMagic™NX ułatwia kontrolę i kontrolę koloru.

Wykorzystaj wstępnie zdefiniowane szablony ekranów do oceny Dobry/Zły, statystycznej kontroli procesu lub analizy R&D. SpectraMagic™NX może dostarczyć dokładnie takie wyniki, jakich potrzebujesz.

SpectraMagic™NX może być podłączony do wszystkich modeli spektrofotometrów i chromametrów Konica Minolta i jest odpowiedni dla wszystkich aktualnych systemów operacyjnych Windows.

Cechy

Cechy
Wymagania dotyczące układu ekranu różnią się w zależności od zastosowania, od prostej oceny Dobry/Zły lub statystycznej kontroli procesu do szczegółowej analizy w pracach badawczo-rozwojowych. SpectraMagic™NX jest dostarczany z kilkoma wstępnie zdefiniowanymi szablonami do wyboru lub można stworzyć własny układ ekranu odpowiadający potrzebom i zastosowaniu z pełną swobodą i elastycznością. Każdy typ wykresu (kolorowy, spektralny, 2D/3D, różnica kolorów lub trend), a także lista danych mogą być skalowane do żądanego rozmiaru z całkowitą łatwością.

Dostosowywane przez użytkownika szablony i raporty: użytkownik ma pełną kontrolę nad układem i formatem danych wyświetlanych na ekranie i zawartych w raportach z systemu.
 
Konfiguracja i obsługa urządzeń: oprogramowanie łączy się z Konica Minolta Instruments, aby mierzyć dane bezpośrednio w oprogramowaniu i zapewniać funkcje, takie jak tryb pracy i kamera podglądu próbek (specyficzne dla urządzenia).
 
Zapisywanie danych pomiarowych: dane są zapisywane lokalnie na komputerze PC wraz z danymi dotyczącymi ustawień, czasu itp., dzięki czemu można je wykorzystać w dalszej analizie, takiej jak dane trendów w czasie lub do przechowywania wszystkich pomiarów próbek w ramach celu głównego.

Używanie SpectraMagic™NX do tworzenia szablonu zażółcenia/białości

Podstawowa demonstracja tworzenia szablonu dostosowanego do potrzeb użytkownika w celu obsługi określonych funkcji.

SPECYFIKACJA I PLIKI DO POBRANIA

SPECYFIKACJA I PLIKI DO POBRANIA

Wymagania systemowe

System operacyjny

Windows® 10 Professional 32-bit, 64-bit
Windows® 11 Professional

(język angielski, japoński, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, tradycyjny i uproszczony chiński)

Uwaga: sprzęt komputerowy musi spełniać lub przewyższać wszystkie zalecane wymagania dla kompatybilnych systemów operacyjnych!

Procesor

Pentium® III 600 MHz lub lepszy (zalecane)

Pamięć RAM

128 MB (256 MB zalecane)

Dysk twardy

450 MB dostepnego miejsca (co najmniej 400 MB dostępnego miejsca na dysku systemowym)

Ekran

Co najmniej 1024 × 768 punktów / 256 kolorów

Inne

Napęd DVD-ROM (wymagany do instalacji); jeden wolny port USB dla klucza sprzętowego; jeden wolny port (szeregowy lub USB) do podłączenia urządzenia kablem (lub port USB dla adaptera Bluetooth® przy połączeniu bezprzewodowym z urządzeniem CM-700d lub CM-600d); Internet Explorer v. 5.01 lub nowszy

Kompatybilne instrumenty

CM-25cG, CM-23d, CM-25d, CM-26d, CM-26dG, CM-5, CR-5, CM-700d/600d, CM-3630, CM-3700d/A, CR-400/410, FD-5, FD-7, CM-36d, CM-36dG, CM-36dGV

 

Cechy

TYLKO w wersji Professional

Układy kolorymetryczne

L*a*b*, L*C*h, Lab99, LCh99, XYZ, Hunter Lab, Yxy, L*u’v’, L*u*v* oraz ich wartości różnicowe; Munsell (C, D65)

Wskaźniki

WI (CIE 1982, ASTM E313-73, ASTM E313-96, Hunter, Berger, Taube, Stensby, Ganz), Tint (CIE 1982, ASTM E313-96, Ganz), YI (ASTM D1925-70, ASTM E313-73, ASTM E313-96, DIN6167), WB (ASTM E313-73), Standard depth (ISO 105.A06), Brightness (TAPPI, ISO2470), Opacity (ISO 2471, TAPPI T425 89% White plate) , Haze (ASTM D1003-97)*, Density (Status (ISO 105.A04E), Staining degree rating (ISO 105.A04E), Grey scale (ISO 105.A05), Strength, Pseudo strength, K/S strength (Apparent ΔE*ab,ΔL*,ΔC*,ΔH*,Δa*,b* , Maximum Absorption, total wavelength, user wavelength) NC#, NC Grade

Wskaźniki dostępne tylko gdy podłączony jest instrument CM-5:

Skala Gardnera, skala jodowa, skala Hazena/ APHA, farmakopeja europejska, farmakopeja US.

*Dla niektórych typów instrumentów układ optyczny może nie spełniać definicji Haze ASTM D1003-97. Nie sprawia to jednak problemu, dopóki używane są wartości względne.

Równania różnicy barw

 

ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994) oraz składowe jasności, nasycenia i odcienia, ΔE00 (CIE DE2000) oraz składowe jasności, nasycenia i odcienia, ΔE99 (DIN99), ΔE (Hunter), CMC (I:c) and oraz składowe jasności, nasycenia i odcienia, FMC-2, NBS 100, NBS 200, ΔEc (degree)(DIN 6175-2), ΔEp (degree)(DIN 6175-2)

 

Obserwator

2°, 10°

Iluminanty

A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, U50, ID50, ID65, iluminanty użytkownika 1 do 3

Wykresy

Widmowa reflektancja (transmitancja) i różnice, K/S i różnice, absorbancja i różnice, L*a*b*, L*a*b (rozkład różnicowy 2D/3D, MI), chromatyczność xy, Wykresy trendu i histogramy w każdej przestrzeni barw i dla każdego równania różnicy barw, podgląd koloru.

Obrazy

Połączenie wyniku pomiaru z plikiem graficznym (w formacie JPEG lub BMP), wstawianie dowolnych obrazów.

Sterowanie instrumentem

Pomiar/kalibracja
Automatyczne uśrednianie pomiarów: od 1 do 999 pomiarów
Ręczne uśrednianie pomiarów: dowolna liczba pomiarów (podczas pomiaru wyświetlana jest wartość średnia i odchylenie standardowe w wybranej przestrzeni barw)
Wyzwalanie pomiaru przyciskiem instrumentu lub z programu (w serii CM-3000 wyzwalanie tylko z programu)
Konfigurowanie ustawień instrumentu
Kopiowanie danych z pamięci urządzenia (oprócz serii CM-3000)
Wyświetlanie listy danych zapisanych w pamięci urządzenia (oprócz serii CM-3000)

Wzorzec

Zapis wielu wzorców barw (możliwy automatyczny wybór wzorca), ręczne definiowanie wzorca przez wpisywanie widma lub współrzędnych kolorymetrycznych w wybranym układzie, kopiowanie wzorców do pamięci urządzenia (oprócz serii CM-3000)

Lista danych

Przeglądanie i edycja danych wzorców i próbek (usuwanie, sortowanie, uśrednianie, kopiowanie i wklejanie, wyszukiwanie, łączenie plików), Link do obrazów JPEG, Wyświetlanie statystyki i stosunku Dobre/Złe, Wprowadzanie wyniku oceny wizualnej, Wprowadzanie/wyświetlanie dodatkowych informacji

Odczyt/zapis zewnętrznych danych

Odczyt/zapis plików danych w oryginalnym formacie (rozszerzenie: mes) (Można otworzyć kilka plików)

Odczyt/zapis plików szablonów w oryginalnym formacie (rozszerzenie: mtp) (Można otworzyć kilka plików)

Zapis danych w formacie tekstowym (CSV, TXT), Zapis danych w formacie XML, Kopiowanie danych z lisy do schowka Windows

Funkcja pomocy

Okno nawigacji

SpectraMagic™NX Katalog

Oprogramowanie do kontroli jakości dla szerokiego zakresu zastosowań w laboratorium lub na linii produkcyjnej

Pobierz

Zapytaj o ofertę