Konica Minolta

Polska

ECM Consulting

USŁUGI I ROZWIĄZANIA

Dzięki stałemu dążeniu do innowacji i rozwoju w Konica Minolta możemy zaoferować naszym klientom szeroką gamę niezbędnych usług i rozwiązań obejmujących wszystkie dziedziny cyfrowego przetwarzania obrazu.

ECM Consulting

Jako kontynuację pakietu usług Optimized Print Services usprawniających środowisko biurowe produkcji dokumentów, Konica Minolta rozszerza usługę optymalizacji na obszar strategicznych procesów funkcjonujących w przedsiębiorstwie. Usługa Enterprise Content Management (ECM) Consulting obejmuje doradztwo w zakresie optymalizacji procesów obiegu dokumentów zachodzących w firmie. W oparciu o zebrane informacje, opracowujemy strategię udoskonalenia Twojej organizacji, a następnie wprowadzamy ją w życie.

Zastanów się, czy poniższe problemy dotyczą również Twojej Firmy. Jeśli choć jeden z poniższych punktów jest Ci dobrze znany, warto skorzystać z ECM Consulting.

  • Długi czas realizacji procesu obsługi dokumentu
  • Utrudnione i czasochłonne znajdowanie potrzebnych informacji
  • Błędy w sposobie opisywania dokumentów oraz duża pracochłonność ich wyjaśniania
  • Brak kontroli nad wersjami dokumentów i osobami za nie odpowiedzialnymi
  • Brak skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa informacji
  • Przekroczenia terminów w realizacji spraw
  • Brak nadzoru nad przepływem prac

Link do strony Konica Minolta ECM