Elastyczne rozwiązania upraszczają obsługę IT


Zintegrowane usługi IT dla Twojej działalności

Dzięki informacjom zawartym w naszym DNA usługi IT firmy Konica Minolta mogą Ci pomóc zmaksymalizować korzyści z transformacji cyfrowej. Zwiększając swoją sprawność operacyjną bez kompromisów w zakresie zabezpieczeń przygotowujemy Twoją działalność na przyszłość.

IT kompleksowo

Nasz System Workplace Hub oferuje redukcję złożoności IT, eliminuje powtarzalne zadania z dziedziny IT, kładzie kres niepożądanym zakłóceniom oraz optymalizuje całościowe wydatki związane z IT. Workplace Hub tworzy infrastrukturę na przyszłość zwiększając możliwości Twojej aktualnej technologii. Wykorzystaj go, aby wesprzeć całość lub część swoich możliwości operacyjnych rozwiązaniem, które rozwija się wraz z Tobą, dzięki czemu możesz zapomnieć o teraźniejszości swojego IT oraz skupić się na rozwijaniu swojej działalności z myślą o przyszłości.


Zarządzane usługi IT

Współczesne działy IT – szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach – stają przed problemem stale rosnącej złożoności zadań. Prowadzi to do wysokich kosztów i wiąże zasoby IT potrzebne dla celów innowacji. Dzięki skorzystaniu z obsługi zewnętrznej w całości lub części Twojego zarządzania infrastrukturą IT zapewniamy Ci spokój umysłu – jak również więcej czasu i energii na skupienie się na swojej działalności.
 

Zarządzanie informacjami

Dzień za dniem ilość informacji rośnie w sposób wykładniczy: pliki z dokumentami, e-maile, materiały online, faktury i wiele innych kumulują się w postaci olbrzymich ilości danych. Nieustrukturyzowane dane, często nieobjęte klasyfikacją, są przechowywane w różnych miejscach, a główny problem stanowi zazwyczaj brak spójnej infrastruktury danych, tworzenie czasochłonnej administracji oraz niezabezpieczone procesy. Zoptymalizuj swoje procesy korporacyjne istotne dla danych korzystając z pakietu Managed Content Services (MCS) firmy Konica Minolta.

 

Inteligentne sieciowe rozwiązania wizyjne

Na bazie współpracy firm Konica Minolta oraz MOBOTIX, zapewniamy rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa sieciowego następnej generacji. Nasze wspólnie opracowywane produkty skupiają się na rozwiązaniach takich jak monitorowanie procesów w zakładach produkcyjnych w celu napędzania innowacji z zakresu przepływu pracy, jak również na nowych produktach, takich jak „Rozwiązania z zakresu wsparcia dla opieki”, które mogą być wykorzystywane do monitorowania osób przebywających w domach opieki.


Skoncentruj się na swojej działalności – przy pomocy naszych usług!

Strukturyzowane procesy biznesowe oraz niezawodna i bezpieczna infrastruktura IT to podstawa do konkurowania na współczesnych rynkach. Usługi biznesowe firmy Konica Minolta pomagają w optymalizacji procesów i ułatwiają korzystanie z informacji. Nasze portfolio obejmuje usługi konsultingowe, wdrażanie infrastruktury oraz usługi zarządzane. Dzięki naszemu wsparciu możesz zapomnieć o teraźniejszości swojego IT, skupiając się na rozwijaniu swojej działalności z myślą o jutrze.